|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Haibike 5.0 All Mtb SLX 400 Wh Yamaha