|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

Ungdomscyklar finns i mindre storlekar och är anpassade för stadsmiljö.

BETYGSYSTEMET du ser här, grundar sig på hur stryktålig cykeln är.

Cyklar tänkta för de unga